Extra hooi voor de dieren

De zomer van 2019 was een slecht hooi-jaar. De lange en droge zomer heeft ervoor gezorgd dat de bewoners niet konden hooien in het najaar en nu moeten ze extra hooi inkopen voor de dieren. De Vrienden hebben besloten om hier een handje bij te helpen. Dit valt niet onder onze 'normale' projecten, maar de Vrienden vinden het belangrijk dat de dieren ook goed te eten krijgen.

Daarom hebben de Vrienden, met toestemming van de donateurs, besloten om het geld dat in eerste instantie was gereserveerd voor het project Paard, te gebruiken voor 'paardgerelateerde' projecten. Daar valt het hooi ook onder.