Privacyverklaring 2018


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Stichting ‘Vrienden van De Gouden Zon’ bewaart persoonsgegevens van u, omdat u begunstiger bent van de Stichting en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Stichting heeft verstrekt. De Stichting bewaart de volgende persoonsgegevens:

 

- Uw voor- en achternaam, aanspreektitel

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw eventuele relatie met De Gouden Zon (familielid/vriend van bewoner, etc). Het verstrekken van dit gegeven is niet verplicht.

 - Uw financiële toezegging aan de Stichting

- De gegevens betreffende uw betaling(en).

 

 WAAROM DE STICHTING DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT 

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen in verband met uw bijdrage, om u op de hoogte te stellen van wat we met uw bijdrage hebben gedaan en van eventueel ander interessant nieuws over De Gouden Zon.

 

HOE LANG DE STICHTING UW GEGEVENS BEWAART 

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren die onder het vorige kopje vermeld werden. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of indien u de overeenkomst beëindigt. Indien u niet langer begunstiger wilt blijven kunt u verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te wissen en wij zullen dat zonder uitstel doen.

 

DELEN MET ANDEREN

De Stichting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vriendengoudenzon.gmail.com. De Stichting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens staan in een spreadsheet in Google Docs en zijn alleen in te zien door de voorzitter, secretaris en penningmeester van de Stichting. De penningmeester heeft zijn eigen bestand met betaalgegevens, dit bestand is alleen door hemzelf in te zien.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Stichting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Stichting op via emailadres vriendengoudenzon.gmail.com. Op onze website https://www.vriendenvandegoudenzon.nl/ staan ons postadres en gegevens over de inschrijving bij de kamer van Koophandel.