Vriend worden

Vrienden van De Gouden Zon is een stichting met als doel de huisgenoten van De Gouden Zon financieel te ondersteunen voor zaken die niet tot de normale zorg kunnen worden gerekend. Hiervoor werven we vrienden, ofwel donateurs. Elke euro wordt besteed aan de huisgenoten. U bepaalt zelf de hoogte van uw donatie, maar we stellen het op prijs dat deze minimaal € 15,- is. 

 

*Mocht u zelf een bijdrage willen overmaken, dan kan dat op het volgende rekeningnummer.

IBAN: NL28RABO0338477365 t.n.v. Stichting Vrienden van De Gouden Zon


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


De Stichting heeft de ANBI-status, dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Normaal gesproken geldt hiervoor een drempel: u moet per jaar een aanzienlijk bedrag aan schenkingen doen om voor aftrek in aanmerking te komen. Die drempel geldt niet als u uw gift voor tenminste 5 jaar vastlegt, dit heet een “periodieke gift”. Als u in het aanmeldingsformulier hieronder de optie “periodieke gift” kiest, neemt onze penningmeester contact met u op om dit te regelen.