Beamer in de Soos

De beamer in de Soos is heel belangrijk voor de huisgenoten, onder andere omdat op feestjes karaoke een favoriet vermaak is. De beamer die er was vertoonde, na velen jaren trouwe dienst, ernstige gebreken en is vervangen door een nieuwe, geheel gefinancierd door onze sponsoren Press Hechttechniek en Starair Airconditioning.

De huisgenoten maken er al fanatiek gebruik van voor... inderdaad, karaoke!