Het bestuur

Voorzitter:                             de heer H. Timmerman (Henk)

Penningmeester:                    de heer C. de Ruiter (Chris)

Secretaris:                             de heer H.P. Houtzagers (Peter)

Algemeen lid:                        mevrouw G.M.A van Donselaar (Tuuk)

                                               mevrouw J. Visser (Jetty)


Kamer van Koophandel

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68298803.


RSIN/Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer van de stichting is 857381490.


anbi-status

De Stichting heeft de ANBI-status, dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Normaal gesproken geldt hiervoor een drempel: u moet per jaar een aanzienlijk bedrag aan schenkingen doen om voor aftrek in aanmerking te komen. Die drempel geldt niet als u uw gift voor tenminste 5 jaar vastlegt, dit heet een “periodieke gift”. 

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Zij kunnen eventueel onkosten declareren, bv. i.v.m. reizen of drukwerk.

beleidsplan

Het beleidsplan 2017-2021 vindt u hier

Jaarverslag

Download
2023 Jaarverslag.pdf
Adobe Acrobat document 132.4 KB

FINANCIËLE verantwoording

Download
Financieel jaarverslag 2023.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB