Lezen en Zwemmen

Veel huisgenoten van De Gouden Zon maken gebruik van de bibliotheek in het dorp en gaan graag naar het zwembad. 

Hier zijn natuurlijk jaarlijkse kosten aan verbonden. De Vrienden willen hier graag bij helpen door de huisgenoten een steuntje in de rug te bieden met een financiële bijdrage voor deze abonnementen. 

Omdat assistenten vaak meegaan als begeleiding naar het zwembad, willen we ook deze graag helpen zodat zij dit niet zelf hoeven te betalen.