Projecten

Nieuwe projecten 2021

Vanwege de corona-problemen is een aantal projecten die zouden plaatsvinden in 2020 doorgeschoven naar 2021. Hiertoe behoren de bijdrage aan bibliotheek- en zwembadabonnementen, het in elkaar zetten van de reeds aangeschafte tunnelkas, de organisatie van een Vriendendag. Natuurlijk gaan we weer bijdragen aan de vakantie voor de huisgenoten van beide huizen. Vanaf de vergadering van maart 2021 gaan we aan de slag met nieuwe, door De Gouden Zon aan te dragen projecten. We gaan werken met ideeënbussen die op een paar plaatsen in De Gouden Zon worden opgehangen.