Het bestuur

Voorzitter:                             de heer H. Timmerman

Penningmeester:                    de heer C. de Ruiter

Secretaris:                             de heer H.P. Houtzagers

Algemeen lid:                        mevrouw G.M.A van Donselaar

                                               mevrouw J. Visser


Kamer van Koophandel

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68298803.


RSIN/Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer van de stichting is 857381490.


anbi-status

De Stichting heeft de ANBI-status, dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Normaal gesproken geldt hiervoor een drempel: u moet per jaar een aanzienlijk bedrag aan schenkingen doen om voor aftrek in aanmerking te komen. Die drempel geldt niet als u uw gift voor tenminste 5 jaar vastlegt, dit heet een “periodieke gift”. 


Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Zij kunnen eventueel onkosten declareren, bv. i.v.m. reizen of drukwerk.


beleidsplan

Het beleidsplan 2017-2021 vindt u hier


Jaarverslag

Download
Jaarverslag 2022
2022 Jaarverslag.pdf
Adobe Acrobat document 130.4 KB

FINANCIËLE verantwoording

Download
Financieel jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2022.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB